Elevate your dishes with Montagé

Elevate your dishes with Montagé

By Montagé SaltAndaman

Elevate your dishes with Montagé
เกลือ Montagé ของคุณ จะช่วยยกระดับและทำให้จานอาหารของคุณสมบูรณ์แบบในทุกจาน ยกระดับฝีมือทำอาหารของคุณไปสู่อีกขั้น และทำให้แขกที่มาดินเนอร์กับคุณประทับใจ ง่าย ๆ ด้วยการเติมเกลือทะเล Montagé ของคุณลงในอาหารเพียงหนึ่งหรือสองหยิบมือ

Elevate your dishes to a whole new level with your Montagé salts.
It's never been easier to introduce new flavors and textures to your dishes.

Introduce new flavors and textures
Roasted Garlic and Sweet Onion Salt
Pink Himalayan Salt